نوع خبر 
 
 
- لیست رشته های کارشناسی ارشد واحد آیت ا... آملی
لیست رشته های آمده در سایت. امروز

1-مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی
2-فیزیولوژی ورزشی-فعالیت ورزشی محض
3-فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزشی
4-الهیات-فقه ومبانی دحقوق
5-الهیات-ادیان و عرفان اسلامی
6-آموزش زبان انگلیسی
7-حقوق جزاوجرم شناسی
8-حقوق خصوصی
9-روانشناسی بالینی
10-مدیریت صنعتی-تحقیق درعملیات
11-مدیریت مالی
12-شیمی-فناوری نانو(نانوشیمی)
13-زیست شناسی-میکروبیولوژی
14-زیست شناسی-جانوری سلولی تکوینی
15-زیست شناسی سلولی مولکولی-بیوشیمی
16-مهندسی پزشکی-بیومتریال
17-مهندسی شیمی-طراحی فرایند
18-مهندسی عمران -سازه
19-مهندسی معماری
20-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
21-مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد
22-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
23-علوم و تکنولوژی بذر
24-علوم ومهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
25-علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی
26-علوم ومهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی
27-مهندسی علوم وصنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
28- مدیریت کسب و کار -  امور شهری
29- مدیریت کسب و کار -  بازاریابی

رشته های موجود در دفترچه(قبلی):

1- مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
2- علوم سیاسی
3-روانشناسی عمومی
4-حسابداری
5-شیمی تجزیه
6-شیمی آلی
7-فیتوشیمی
8-فیزیک حالت جامد
9-مهندسی عمران- راه وترابری
10-مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
11-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
12-مهندسی زراعت
13-علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

رشته های پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی که در سایت موجود  میباشد:
1 حقوق جزا و جرم شناسی
2 حسابداری
3 روانشناسی بالینی
4 روانشناسی عمومی
5 اموزش زبان انگلیسی
6 مدیریت ورزشی_بازاریابی ورزشی
7 زیست شناسی سلولی و مولکولی _میکرویی
8 مهندسی عمران _سازه
9 مدیریت مالی
10 علوم سیاسی
11 مهندسی مکانیک _تبدیل انرژی
12 مهندسی معماری

جمعه 9 تير 1396  14:16

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 31 شهريور 1397  11:25:47
تعداد بازديد از اين خبر : 11305
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر