نوع خبر 
 
 
- فوری فوری/ امتحانات روز چهارشنبه برگزار نمی گردد. بخش اداری دانشگاه روز چهارشنبه باز است.
  
دوشنبه 20 دى 1395  15:10

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 3 بهمن 1395  4:55:7
تعداد بازديد از اين خبر : 583
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر