برای برقراری تماس با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آیت الله آملی می توانید به دفتر باشگاه واقع در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ،طبقه اول مراجعه و یا با شماره43217077- 011 تماس حاصل فرمایید.


برای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان وارد وب سایت باشگاه شوید.